Chính sách đổi, trả & hoàn tiền

Do đặc thù về yêu cầu bảo quản, đảm bảo chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, PHUONGBACSHOP không nhận đổi lại hàng hóa khi đã được mua về sử dụng. 

Để được hỗ trợ, vui lòng giữ lại Hóa đơn mua hàng và liên lạc với chúng tôi qua email phuongbacshop@gmail.com

Danh mục